پانسیون

پانسیون

پانسیون بخش پانسیون مجموعه درحال حاضربصورت پانسیون کاملاخصوصی و خانگی برای مدت محدود وبرای سگهای خانگی و نژادهای کوچک فعال میباشد.رعایت نکات بهداشتی و نظارت مستقیم دکتر دامپزشک سبب وجه تمایز این نوع پانسیون شده است. همچنین ارسال فیلم و عکس روزانه امکان پذیر میباشد.