کلینیک دیاکو

کلینیک دیاکو

کیلینیک دیاکو با مدیریت سرکار خانم دکتر هاشمی فارغ التحصیل دکتری حرفه ای دامپزشکی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بیماریها ومشکلات دام کوچک فعالیت در زمینه های بالینی دام کوچک و همچنین رفتارشناسی و تربیت حیوانات خانگی