Tracking

Tracking

Tracking این دوره شامل دومرحله بسیار مهم می باشد. هدف از اولین مرحله، آموزش سگ برای انجام عملیات جستجوی محل دقیق حادثه و همچنین نجات جان افراد بوده و هدف مرحله ی دوم، ردیابی انسان زنده در محیط های طبیعی همچون کوهستان، جنگل، دشت و فضاهای خارج شهری می باشد. سگ هایی که این دوره را می گذرانند، به صورت تخصصی در مراکز آتشنشانی، اورژانس و هلال احمر فعالیت دارند. ‎14-مشاوره آموزشی توضیح پلنهای آموزشی و شرح کامل تکنیکهای آموزش سگ و کاربرد آنها در زندگی روزمره و همچنین بررسی تمامی نکات مهم مانند شرایط نگهداری و تست های شخصیتی سگ درنهایت نتیجه گیری و تعیین وضعیت برای دوره دیدن سگ برای بهترین نتیجه گیری بر اساس خواسته هاونیازهای شما .